หน้าแรก
หน้าแรกร่วมงานกับเราสินค้าเกี่ยวกับเราติดต่อเราวิธีการชำระเงิน  แค็ตล็อค
ห้องน้ำอุปกรณ์ห้องครัวประตูและอุปกรณ์วัสดุปูพื้นและผนังถังเก็บน้ำไม้เทียมอิฐเครื่องทำน้ำอุ่นอื่นๆ
  อิฐ
อุปกรณ์ห้องครัว
ประตูและอุปกรณ์
    ประตู uPVC Polywood นอก
    ประตู uPVC Polywood ใน
    ประตู uPVC Special 2
    ประตู PVC Thai Door
    ประตู PVC Polywood
    ประตู PVC Polywood M
    วงกบประตู Polywood
    หน้าต่างบานประตู
    ลูกบิดประตู
    ลูกบิดประตูระบบพิเศษ
    มือจับก้านโยก
    ประตูคีย์การ์ดโรงแรม
    โชคอัพประตู
    บานพับ
    สายยู
    กลอน
    กุญแจ
    กดกระเด้ง
    มือจับ
    กันชนประตู
    ตาแมว

    ขอค้ำประตูวัสดุปูพื้นและผนัง
ไม้สังเคราะห์
ถังเก็บน้ำ
ห้องน้ำ
เครื่องทำน้ำอุ่น
อื่นๆ

  ลูกบิดประตูสเตนเลส,กุญแจลิ้นตาย

ลูกบิดตูBEN-HUR #3000SS
ราคา 222 บาท
ลูกบิดน้ำBEN-HUR#3030SS
ราคา 222 บาท
ลูกบิดตูจานใหญ่BEN-HUR#3000SS-B
ราคา 268 บาท
ลูกบิดน้ำจานใหญ่BEN-HUR#3030SS-B
ราคา 268 บาท
ลูกบิดตูรมดำ BEN-HUR#3000AC
ราคา 268 บาท
ลูกบิดน้ำรมดำBEN-HUR #3030AC
ราคา 268 บาท
ลูกบิดตูรมดำ BEN-HUR#5000AC
ราคา 268 บาท
ลูกบิดน้ำรมดำ BEN-HUR#5030AC
ราคา 268 บาท

ลูกบิดประตู IMOTA#8582SS
ราคา 162 บาท
ลูกบิดห้องน้ำIMOTA#8582SS-BK
ราคา 162 บาท
ลูกบิดประตูจานใหญ่IMOTA#8587SS
ราคา 180 บาท
ลูกบิดห้องน้ำจานใหญ่IMOTA
#8587SS-BK
ราคา 180 บาท
ลูกบิดประตู NAS#3000SS
ราคา 172 บาท
ลูกบิดห้องน้ำNAS#3000SS-BK
ราคา 172 บาท
ลูกบิดประตูจานใหญ่NAS#5500SS-B
ราคา 225 บาท
ลูกบิดห้องน้ำจานใหญ่NAS#5050SS-BK
ราคา 225 บาท
ลูกบิดประตูHAFELE #911.64.215
ราคา 285 บาท
ลูกบิดห้องน้ำHAFELE #911.64.219
ราคา 285 บาท
ลูกบิดประตูจานใหญ่
HAFELE#911.64.680
ราคา 285 บาท
ลูกบิดห้องน้ำจานใหญ่
HAFELE#911.64.684
ราคา 285 บาท
เดทล็อคสเตนเลส
HAFELE#911.22.395
ราคา 340 บาท
เดทล็อครมดำ
HAFELE#911.22.397
ราคา 240 บาท
ลูกบิดประตูYALE#VCA5127US32D
ราคา 255 บาท ลูกบิดห้องน้ำYALE#VCA5122US32D
ราคา 255 บาท
ลูกบิดประตูYALE#VCA51217US11
ราคา 265 บาท
ลูกบิดห้องน้ำYALE#VCA5122US11
ราคา 265 บาท
เดทล็อคNRH#D2100SS-B
ราคา 230 บาท
เดทล็อคBEN-HUR#D1010SS
ราคา 280 บาท

ลูกบิดประตูMIX#3100SS
ราคา 180 บาท
ลูกบิดห้องน้ำMIX#3130SS
ราคา 180 บาท
ลูกบิดประตูMIX#6100SS
ราคา 165 บาท
ลูกบิดห้องน้ำMIX #6130SS
ราคา 165 บาท
ลูกบิดประตูรมดำMIX#3600AC
ราคา 180 บาท
ลูกบิดห้องน้ำรมดำMIX#3630AC
ราคา 180 บาท
ลูกบิดประตูรมดำMIX#5600AC
ราคา 165 บาท
ลูกบิดห้องน้ำรมดำMIX#5630AC
ราคา 165 บาท
ลูกบิดประตูRMI#3100SR
ราคา 190 บาท
ลูกบิดห้องน้ำRMI#3900SR
ราคา 190 บาท
ลูกบิดประตูRMI#8100SR
ราคา 190 บาท
ลูกบิดห้องน้ำRMI#8900SR
ราคา 190 บาท
 
ลูกบิดเขาควาย
CASAVA#2800
ราคา 480 บาท
ลูกบิดเขาควายจานใหญ่
NRH#7800
ราคา 530 บาท
ลูกบิดเขาควาย
NAS#7500
ราคา 380 บาท

 
เดทล็อคสีทอง
BEN-HUR#D1010SSPB
ราคา 380 บาท
ลูกบิดประตูสเตนเลสชุปทอง
BEN-HUR#3000PB
ราคา 480 บาท
ลูกบิดห้องน้ำสเตนเลสชุปทอง
BEN-HUR#3000PB
ราคา 480 บาท
ลูกบิดประตูสีทองหัวฝักบัว
BEN-HUR#BHC2000PB
ราคา 480 บาท
ลูกบิดห้องน้ำสีทองหัวฝักบัว
BEN-HUR#BHC2030
ราคา 480 บาท
หมายเหตุ : จานใหญ่ 75 mm.
จานปกติ 65 mm.
   
   
กลับสู่หน้าแรก