หน้าแรก
หน้าแรกสินค้าเกี่ยวกับเราติดต่อเราวิธีการชำระเงิน  แค็ตล็อค
ห้องน้ำอุปกรณ์ห้องครัวประตูและอุปกรณ์วัสดุปูพื้นและผนังถังเก็บน้ำไม้เทียมอิฐเครื่องทำน้ำอุ่นอื่นๆ
  อิฐ
อุปกรณ์ห้องครัว
ประตูและอุปกรณ์
วัสดุปูพื้นและผนัง
    คิ้วกระเบื้อง PVC
    คิ้วกระเบื้อง อลูมิเนียม
    คิ้วกระเบื้อง สเตนเลส
    กรุยเชิง อลูมิเนียม
    กรุยเชิง สเตนเลส
    บัวเพดานยิปซั่ม
    บัวล่างเซรามิค
    บัวผนังบน,บัวมอบ PVC
    บัวผนังล่าง PVC
    ตัวต่อฝ้า, ผนังเบา PVC
    ตัวแขวนฝ้า, ตัวจบฝ้า PVC
    ไม้แนวคางหมู PVC
    สี่เหลี่ยมคางหมูู PVC
    ชักร่องเข้าวงกบ PVC
    ร่อง PVC
    มุมฉาก PVC
    หุ้มราวบันได PVC
    เซี้ยม PVC
    สามเหลี่ยมลบมุม PVC
    จมูกบันได อลูมิเนียม
    จมูกบันได ทองเหลือง
    จมูกบันได สเตนเลส
    จมูกบันได PVC
    เส้นแบ่งแนว PVC
ไม้สังเคราะห์
ถังเก็บน้ำ
ห้องน้ำ
เครื่องทำน้ำอุ่น
อื่นๆ

   
คิ้วกระเบื้อง อลูมิเนียม
   

คิ้วโค้ง 

คิ้วโค้ง 
รุ่นTA-130  สีอลูมิเนียม= 150 บาท/เส้น
รุ่น TAS-130   สีเงินเงา= 214 บาท/เส้น 
รุ่น TAG - 130  สีทอง=235บาท/เส้น
รุ่น TAD - 130 สีโอ๊คแดง= 235บาท/เส้น
รุ่น TAO -130  สีโอ๊คดำ= 161บาท/เส้น
(1 กล่อง 50 เส้นยาว 2 เมตร)
 
รุ่น TA-90   สีอลูมิเนียม= 118บาท/เส้น
รุ่น TAS-90   สีเงินเงา= 182บาท/เส้น 
รุ่น TAG-90  สีทอง=203บาท/เส้น
รุ่น TAD-90   สีโอ๊คแดง= 203บาท/เส้น
รุ่น TAO-90   สีโอ๊คดำ= 128บาท/เส้น
(1 กล่อง 50 เส้นยาว 2 เมตร)
 
 
คิ้วเหลี่ยม  HOME
รุ่น TA-91   สีอลูมิเนียม= 128บาท/เส้น
รุ่น TAS-91   สีเงินเงา= 193บาท/เส้น 
รุ่น TAG-91 สีทอง= 214บาท/เส้น
รุ่น TAD-91   สีโอ๊คแดง= 214บาท/เส้น
รุ่น TAO-91   สีโอ๊คดำ= 139บาท/เส้น
(1 กล่อง 50 เส้นยาว 2 เมตร)
คิ้วเหลี่ยม HOME 
รุ่น TA-131 สีอลูมิเนียม= 161บาท/เส้น
รุ่น TAS-131   สีเงินเงา=225บาท/เส้น 
รุ่น TAG-131  สีทอง= 246บาท/เส้น
รุ่น TAD-131  สีโอ๊คแดง=246บาท/เส้น
รุ่น TAO-131  สีโอ๊คดำ= 171บาท/เส้น
(1 กล่อง 50 เส้นยาว 2 เมตร)
คิ้วโค้ง HOME
คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบี้ยงยาง
รุ่น TA 30 สีอลูมิเนียม =96บาท/เส้น
คิ้วเหลี่ยม HOME
คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบี้ยงยาง
รุ่น TA 31 สีอลูมิเนียม=96บาท/เส้น
คิ้วโค้ง HOME
TASHL 90 สีเงินปัดลาย =182.-/เส้น
คิ้วเหลี่ยม HOME
TASHL 91 สีเงินปัดลาย =193.-/เส้น
คิ้วโค้ง HOME
TASHL -130 สีเงินปัดลาย =214.-/เส้น
คิ้วเหลี่ยม HOME
TASHL -131 สีเงินปัดลาย  =225.-/เส้น
คิ้วโค้ง DP
CA 122000 สีอลูมิเนียม = 182บาท/เส้น
CA 122010 สีเงินเงา = 235บาท/เส้น 
CA 122020 สีทอง = 257บาท/เส้น
CAS 122010 สีทรายเงิน = 268บาท/เส้น
CAG 122020 สีทรายทอง = 278บาท/เส้น
คิ้วเหลี่ยม DP
CA 122001 สีอลูมิเนียม = 193บาท/เส้น
CA 122011 สีเงินเงา = 257บาท/เส้น 
CA 122021 สีทอง = 268บาท/เส้น
CAS 122011 สีทรายเงิน = 278บาท/เส้น
CAG 122021 สีทรายทอง= 289บาท/เส้น
คิ้วสเตนเลสโค้ง DP
 
CS 122431-0 สีเงินเงา = 1,391บาท/เส้น
CS 122440-0 สีทอง= 2,033บาท/เส้น
CS 122441-0 สีโรสโกลด์= 2,675บาท/เส้น
CS 122442-0 สีดำกราไฟท์= 2,675บาท/เส้น
คิ้วสเตนเลสเหลี่ยม DP
CS 122431 สีเงินเงา = 1,391บาท/เส้น
CS 122440 สีทอง = 2,033บาท/เส้น
CS 122441สีโรสโกลด์ = 2,675บาท/เส้น
CS 122442 สีดำกราไฟท์ = 2,675บาท/เส้น
       
หมายเหตุ : 1 กล่อง มี 50 เส้น ยาว 2 เมตร
กลับสู่หน้าแรก